Ile się czeka na dowód rejestracyjny? Informacje dla kierowców

Właściciel samochodu musi posiadać dowód rejestracyjny czyli dokument potwierdzający, że pojazd jest zarejestrowany na daną osobę. To właśnie w dowodzie rejestracyjnym znajduje się historia wpisów przeglądów technicznych, do których kierowca jest zobowiązany każdego roku. W dowodzie znajdują się też istotne informacje dotyczące pojazdu oraz informacje, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem, jeśli taki istnieje. Współwłaścicielem może być dowolna osoba, najczęściej jednak jest to ktoś z najbliższej rodziny – dziecko lub współmałżonek. Należy pamiętać, że dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego skutkuje tym, iż bez jego zgody właściciel nie może zbyć auta. Często jako współwłaściciela ustanawia się doświadczonego kierowcę, dzięki któremu można pozyskać zniżki na ubezpieczenie OC. Przy dużym doświadczeniu za kółkiem można zyskać naprawdę pokaźną sumkę. Informacje odnośnie złożenia wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego i czasu oczekiwania na jego odbiór zawarte są na cuk.pl. Dzięki nim można się przygotować na to, jakie powinności czekają właścicieli samochodów.

Dowód rejestracyjny – dokument każdego kierowcy. Ile się czeka na dowód rejestracyjny?

Bez dowodu rejestracyjnego nie może funkcjonować żaden kierowca. Kontrola drogowa będzie sprawdzać w systemie na kogo zarejestrowany jest sprawdzany pojazd oraz czy ma aktualny przegląd techniczny. Policjanci będą także ustalać czy właściciel pojazdu opłacił polisę OC. W czasie pandemii sprawy urzędowe można było załatwiać zdalnie. Wiele z tych udogodnień zostało do dzisiaj. Jest to bardzo wygodna forma składania wniosków oraz sprawdzania statusu ich realizacji. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo czasu, który trzeba było poświęcić na dojazd do określonego urzędu. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów składania wniosków urzędowych, ponieważ każda zwłoka może spotkać się ze sankcją w postaci nałożonego mandatu. Dla właścicieli pojazdów taki wydatek nie jest raczej mile widziany.